top of page

Sulukule sanat ve sivil toplum konusunda beyanı / statement about Sulukule arts and civil society
Pazartesi 25 Kasım 2013 ~ Monday 25 November 2013
Beyanat / statement in Turkish and English ~ lütfen paylaşın / please share

Bu beyanat Abbas Nokhasteh (Openvizor Direktörü) ve Jonzi D (Breakin Convention at Sadler’s Wells Theatre Artistik Direktörü) tarafından hazırlanmıştır.

This is a statement by Abbas Nokhasteh (Director, Openvizor) and Jonzi D (Artistic Director, Breakin Convention at Sadler’s Wells Theatre).

Bu beyanat, 13. Istanbul Bienniali’nde Halil Altındere tarafından hazırlanan “Wonderland” isimli videonun yayınlanmasıyla, hem Sulukule gençleri ve ailelerinin üzerlerinde oluşan bunaltıcı kaygıyı hem de gazete ve sanatçıların endişelerini dile getirecektir. Video çalışmasında, Hip Hop Grubu Tahriban-ı İsyan’ın genç üyeleri tarafından bir zabıta memurunun dövülmesine ve yakılmasına dair bir canlandırma yer alıyor. Bu görüntünün eşliğinde verilen mesajda “...sulukule çocuklarının öfkelerini, direnişlerini ve umutlarını dillendirmelerinin belgesidir...” ifadesi kullanılıyor.

2009 yılında gerçekleşen Sulukule, 600 yıllık eski İstanbul Roman bölgesinin yıkımı, devlet ve ticari otoriteler tarafından tanımlanmış bir şiddet eylemi olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan, Sulukule halkı, bu otorite figürlerine şiddet içeren bir direnişte bulunmamışlardır. Çelişki şu ki, mevcut şartların kurbanı olmayı reddeden barış yanlısı muhalifler, paylaştıkları fiziksel yakınlıktan oluşan yoğun hoşgörü sayesinde yıkık çevrelerine geri dönüp, ortak bir hayat kuruyorlar. Bu olumlu karşı duruş, yoksulluk ve suç oranının çok yüksek olduğu bir bölgede yaşayan genç nesillerin gelecekleri için, yerel derneklerin ve birbirlerinin çabalarını destekleyerek hayat buluyor.

Bu, bizimle birlikte keşfetmek ve destek vermek isteyebilecek herkesi davet ettiğimiz, güzel ve ilham verici bir çelişki.

Bu yüreklendirici pozitif direniş, 2011’de Abbas Nokhasteh’in de Sulukule Gönüllüleri Derneği’nin üyesi olmasıyla, Openvizör’un liderliğinde iki yerel derneğin gücü (Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi) dostluk, finansal destek ve proje üretimi bazında uzun vadeli bir ortaklıkla biraraya geldi. Openvizor, Breakin Convention based at Sadler’s Wells Theatre’in kurucusu Jonzi D ile işbirliği yaparak Sulukule’de Hip Hop Tiyatrosu başlattı. 2012 yılında Tahribad-ı Isyan grubunu ve arkadaşlarını Londra’ya götürdü ve 2012-2013 dönemi boyunca Sulukule’deki 30 genç ile çalıştaylar ve tiyatro çalışmaları yaptı.

Yerel dernekler, çocukları ve aslen Sulukule dışındakileri, Hakan Altindere’nin hazırladığı çalışmanın sanatsal içeriği haricindeki mesajından koruyabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeler.
Yerel dernekler en iyi şekilde ayrı sanat bağlamı dışına Halil Altındere ile işi alarak Sulukule dışındaki çocukları ve aslında başkalarını korumak olarak nasıl bir animasyonlu başarısız tartışma vardır.
Biz başkalarına uygulanan şiddetin değişim ve dönüşüm için bir güç olduğuna inanmıyoruz. Gençler tarafından dövülüp, yakılan bir zabıta memuruna ait görüntüleri yapıcı, düşündürücü ve konuyla ilgili bulmuyoruz.

Tahribad-ı Isyan’ın şarkı sözleri öfke ve pekçok başka duyguyu barındırıyor, hayatlarındaki zorluklarla fiilen uğraşıyor olsalar da şarkı sözleri başkalarını şiddete teşvik etmiyor. Ortak ses ve işbirliklerimizle, sevgi, birlik ve beraberlik mesajını destekleyerek ilerlemek istiyoruz. Bu olumlu güçler sayesinde Sulukule’de biraraya gelebildik ve varliğımızı sürdürebildik.

Dileriz, çabamız, içinde bulunduğumuz duruma ve bu beyanatın gerekliliğine bir açıklık getirmiştir. Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olan bu topluluğa verdiğimiz destekte sizleri de aramızda görmek isteriz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We are making this statement due to the overwhelming concern by young people and parents in Sulukule, as well as interest from journalists and artists, since the 13th Istanbul Biennial earlier this year regarding Halil Altindere´s ´Wonderland´video work. The work includes a simulated beating and burning of a policeman by the young members of hip hop group Tahribad-ı Isyan. The text with the work shown at the biennial read: “…it is a document of the anger, resistance and hope voiced by the children of Sulukule”.

The demolition in 2009 of Sulukule, the 600 year old Istanbul Roma neighbourhood can be defined as an act of violence by state and commercial authorities. However, the people of Sulukule did not react with violence towards these symbols of authority. This is a paradox, a disarming defiance by a community refusing to be victims of circumstance; with a strong resilience that now exists because of their shared physical proximity, returning and building lives around their demolished neighbourhood. This positive defiance is expressed by supporting each other and the work of local associations, for the future of young people, while living in an area of the city that experiences high levels of poverty and crime.

This is a beautiful and inspirational paradox that we invite everyone interested to engage with and explore with us.

This inspirational positive defiance led in 2011 to Openvizor joining the work of two local associations (Sulukule Gönüllüleri Derneği / Sulukule Volunteers Association and Sulukule Cocuk Sanat Atolyesi / Sulukule Children's Arts Atelier), with friendship, financial support and development of projects in a long-term partnership; Abbas Nokhasteh becoming a member of the Sulukule Volunteers Association. Openvizor brought collaborator Jonzi D, founder of Breakin Convention based at Sadler’s Wells Theatre to initiate Hip Hop Theatre in Sulukule. We brought the group Tahribad-ı Isyan and friends to London in 2012 and produced workshops and theatre with 30 young people in Sulukuke in 2012-2013.

The local associations are in an animated debate as to how best protect the children and indeed others outside Sulukule from taking the work by Halil Altindere out of its separate artwork context.

We do not believe in violence towards others as a force for transformation and change. We do not believe that the images of a police officer being beaten and burned by youngsters are constructive, challenging or relevant.

The lyrics by Tahribad-ı Isyan contain anger, and many other emotions, they are actively engaged with the challenges in their lives, yet their words do not encourage violence towards others. Together through our voices and partnerships, we challenge ourselves and move forward, supporting the message of love, community and togetherness. The forces that brought us to and sustain us in Sulukule.

We hope this provides clarity regarding our position and the necessity for this statement. We invite you to join us in engaging, celebrating and supporting this ancient and culturally vital community

Links

Sulukule Gönüllüleri Derneği / Sulukule Volunteers Association
website facebook

Sulukule Hip Hop Tiyatrosu youtube channel

Breakin Convention at Sadler's Wells Theatre
website facebook

Openvizor
website facebook

bottom of page