top of page

Open Shop: Kadiriler Yokusu Ekmekci Camii Sk. No. 58A Cihangir, Istanbul Helene Kazan Artist Residency in  collaboration with Openvizor

31st August until 25th September
Tuesday to Saturday 1pm to 6pm or by appointment

Presentation: Monday 19th September 8.00pm 

Open Shop: Kadiriler Yokusu Ekmekci Camii Sk. No. 58A Cihangir, Istanbul Helene Kazan Artist Residency in  collaboration with Openvizor

Open Shop is an invitation to engage with a process of open discourse, exchange and research to make visible a very specific emotive relationship with the architecture of the home and the reasons that lead to a decision to migrate. The residency will explore a cross section of personal experience of contemporary human migration in Istanbul.

Drawing on her own encounter of moving from Lebanon to England, Helene Kazan's practice uses  developed film making techniques that investigate spatialised experience. ‘Masking Tape / Light  Intervention: Lebanon 1989', is generated from an archive photograph taken of her family kitchen in  Lebanon before their migration to England. Involving a combination of model making, oral history and stop motion animation, the work presents the viewer with an emotive relationship with the architecture of the home. Defined by a conversation between her parents outlining the specific situation leading to migration. 

The animation will be exhibited at The Architectural Research Studio Mars, near the ‘Open Shop' in Cihangir, as part of Architectural Research Exhibitions Series 1: Crystal City. Opening on the of 18th  September during the opening weekend of the 12th Istanbul Biennial. The film enables a theoretical  framework and point of reference for the research undertaken during the residency.

The ‘Open Shop' will function in two ways: Firstly it is an open informal space, where visitors are invited to drop in to share and discuss stories or archive photographs of a departed home. Evoking a discourse and exchange with local and international communities in Istanbul.

Secondly using two purpose built screens in the large windows that create the ‘Open Shop' space, it will function as an informal exhibition and public screening platform relaying the visual and oral research that will be collected throughout the residency.

Parts of the accumulated research will eventually have the same  process applied as was cultivated for ‘Masking Tape / Light Intervention:  Lebanon 1989', to recreate and describe other homes and personal histories. 

This residency is a collaboration with openvizor, a non-profit international arts and  cultural platform and organization that brings together different people and  skills from around the world to combine practical knowledge and research. 

www.openvizor.com www.helenekazan.co.uk 

Architectural Research Studio MARS. Architectural Research Exhibitions Series 1: Crystal City Opening: 18.09.2011 18.00-20.30 Dates: 18.09.2011 - 18.11.2011 Tues - Sat 11.00-19.00 Address: No:10 Bostanbasi Cad. Galatasaray-Taksim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Open Shop: Kadiriler Yokuşu Ekmekci Camii Sk. No 58A Cihangir, Istanbul Helene Kazan, Openvizor işbirliği ile Misafir Sanatçı Programı 

31 Ağustostan 25 Eylül 2011'e kadar Salıdan Cumartesiye 13:00-18:00 ya da randevu ile. İletişim: helenekazan@me.com Sunum: 19 Eylul Cuma saat 20:00

Open Shop, evin mimarisi ile son derece özel duygusal bir ilişkiyi ve göç etme kararı aldıran belirli  nedenleri görünür kılan bir açık söylem, karşılıklı söyleşi ve araştırma sürecine dâhil olma davetiyesidir. Program, İstanbul'daki güncel insan göçünün kişisel deneyimine ait bir çapraz kesiti inceleyecek.   

Helene Kazan, mekânsallaştırma deneyimini incelerken, gelişmiş video tekniklerini kullanarak, kendisinin yüz yüze geldiği Lübnan'dan İngiltere'ye göç hikayesinden yararlanıyor. ‘Masking Tape / Light  Intervention: Lebanon 1989' ‘Maskeleme Bandı/Işık Müdahalesi: Lübnan 1989', model yapma, sözlü tarihçe ve stop motion animasyonun bir karışımını içeren ve İngiltere'ye göç etmelerinden önce Lübnan'daki aile evinin mutfağında çekilmiş bir arşiv fotoğrafından ortaya çıktı. Çalışma seyirciye, anne babanın göçe yol açan belirgin durumu özetledikleri bir konuşma arasında tanımlanan evin mimarisi ile duygusal  bir ilişki sunuyor. 

Animasyon, 12. İstanbul Bienalinin açılış hafta sonunda, 18 Eylül tarihinde Mimari Araştırma Sergileri  Serileri 1: Kristal Şehir 'in bir parçası olarak MARS Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu'nda sergilenecek. Film, ‘Open Shop'daki program boyunca yürütülen araştırma için teorik bir çerçeve ve referans noktası sağlamakta. 

‘Open Shop' iki şekilde fonksiyon gösterecek: 

1. Konukların geride bırakılmış bir ev ile ilgili paylaşımları, hikâye anlatımları ya da fotoğraflarını arşivlemek üzere uğramaya davet edildikleri, açık, teklifsiz bir alan olarak. 

2. ‘Open Shop' alanını oluşturan büyük pencerelere yerleştirilen, amaca yönelik yapılmış ekranları  kullanarak, program boyunca toplanacak olan görsel ve sözlü araştırmayı aktaran informal bir sergi ve halka açık izleme platformu olarak.  

Bir araya getirilmiş araştırmanın bazı kısımları, er ya da geç, diğer evleri ve kişisel  tarihçeleri yeniden yaratıp tarif etmek için  ‘Masking Tape / Light Intervention:  Lebanon 1989'/‘Maskeleme Bandı/Işık Geçirme: Lübnan 1989'da uygulanan  prosedürün aynısını geçirecek.  

Bu program, pratik bilgi ve araştırmaları birleştirmek üzere dünyanın her yanından  farklı insanları ve becerileri bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen bir uluslararası  sanat ve kültür platformu ve organizasyonu olan openvizor ile yapılmış  bir işbirliğidir. 

www.openvizor.com www.helenekazan.co.uk 

Mars Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu Mimari Araştırma Sergileri Serileri 1: Kristal Şehir Açılış Tarihi: 18.09.2011 18.00-20.30 Tarihler: 18.09.2011 - 18.11.2011 Salı-Cumartesi 11.00-19.00 Adres: Firuz Ağa Mah. Bostanbaşı Cad. No:10 Galatasaray/ Taksim / İstanbul

bottom of page