top of page

Press Release 12 September 2011 [Text in English and Turkish]

We are thrilled to invite you to 'Does The Bus Stop Here?' a collaboration of  Nabil Ahmed with Füsun Türetken and Abbas Nokhasteh, taking place in Istanbul as a collateral event to  the 12th International Istanbul Biennial.    

Opening 16 September 4.30pm Kadiriler Yokuşu,  No. 1 Kalkan Sokağı Firuzağa-Cihangir, Istanbul.

Salon and Artist Q&A 19 September 6.30pm Nabil Ahmed with Abbas Nokhasteh, Füsun Türetken, Dr. Moustafa Traoré and guests  

Opening Times 17 September to 25 September 1pm-6pm, and by appointment: postfusun@gmail.com or postnabil@gmail.com  

In 2005 a mosque in the 19th district of Paris was demolished without money to rebuild it. The mosque was moved to a temporary location, a disused bus hangar in La Villette on the perimeter of Paris. The majority of inhabitants of the 19th district are French citizens of West African and North African descent. It is the front line of gentrification. Social housing is being renovated on a large scale. Yet the rubble of the 39 Rue de Tanger Mosque sits.   

‘Does the bus stop here?' uses field recordings made by the artist at the site of the demolished mosque, and inside the bus hangar and selected mosques and prayer spaces in Paris and London to articulate what are some of the most contested spaces in European cities.  

Realised in the form of a multi-channel sound installation, ‘Does the Bus Stop here?' is a critical response to Openvizor's ongoing research project Paris 19: Mobility, Memory and Migration (Andres Borda, David Kendall, Dr. Moustafa Traoré, Abbas Nokhasteh) which produces new aural/visual discourse about spatial division, social conflict/cohesion, assimilation, integration, citizenship and migration in contemporary French society.     

Nabil Ahmed is an artist, writer, and musician who lives and works in London. He is co-founder of Call & Response, a sound art curatorial project based in London. He is currently a PhD candidate at the Centre for Research Architecture at Goldsmiths London.   

Füsun Türetken is an artist, writer, and architect who lives and works in Berlin and London. She is currently a PhD candidate at the Centre for Research Architecture at Goldsmiths London and was previously Director of the German Pavilion at 2008 Venice Architecture Biennale, editor of Faith in the City, Istanbul City of Intersections, Updating Germany and Shrinking Cities.  

Abbas Nokhasteh is founder of Openvizor, an international non-profit arts and cultural organisation. Openvizor builds multi-disciplinary partnerships and projects with formal and informal networks that combine practical knowledge and research, learning from each other in collaborations exploring alternative processes and models of expression, education and organisation from the ground up. He is a graduate of Kings College London and Imperial College London.  

With Dr. Moustafa Traoré, Mosquée de Paris, Foyer de Riquet, Mosquée Adda'Wa and The East London Mosque.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sizi, 12. Uluslararası İstanbul Bienaline ek etkinlik olarak İstanbul’da gerçekleştirilen ve Nabil Ahmed’in Füsun Türetken ve Abbas Nokhasteh ile birlikte hazırladığı ‘Otobüs Burada Duruyor Mu?/Does the Bus Stop Here?’ya davet etmekten büyük keyif alıyoruz.

Açılış 16 Eylül Saat 16.30
Kadiriler Yokuşu,
No. 1 Kalkan Sokağı
Cihangir, İstanbul
Salon ve Sanatçı ile Soru ve Cevap 19 Eylül 18.30
Nabil Ahmed ile Abbas Nokhasteh, Füsun Türetken, Dr. Moustafa Traoré ve misafirler
Açılış Saatleri
17 Eylül – 20 Eylül
13:00-18:00 arası ve randevu ile: postfusun@gmail.com  ya da postnabil@gmail.com

2005 yılında Paris’in 19. Bölgesindeki bir cami yeniden inşa edecek para olmadan yıkıldı. Cami geçici bir yere, Paris çevresindeki La Vilette’de, kullanılmayan bir otobüs hangarına taşındı. 19. Bölgenin sakinleri ağırlıklı olarak Batı Afrika ve Kuzey Afrika kökenli. Burjuvalaştırılmanın cephesi. Sosyal konutlar büyük ölçüde tamir ediliyor. Ancak 39 Rue de Tanger Camisinin enkazı duruyor.

‘Otobüs Burada Duruyor Mu?’ sanatçının yıkılan cami alanından ve otobüs hangarının içerisinden ve Paris ve Londra’dan seçilmiş cami ve dua sahnelerinden oluşturduğu alan kayıtlarını, Avrupa şehirlerinin en tartışmaya açık alanlarının bazılarını dile getirmek üzere kullanıyor.

Çok kanallı ses enstalâsyonu şeklinde hazırlanan ‘Otobüs Burada Duruyor Mu?’, çağdaş Fransız toplumundaki alansal bölünme, sosyal çatışma/birleşme, asimilasyon, bütünleşme, vatandaşlık ve göç konusunda yeni işitsel/görsel söylem yaratan Openvizor’ün Paris 19: Hareketlilik, Hafıza ve Göç (Andres Borda, David Kendall, Dr. Moustafa Traoré, Abbas Nokhasteh) adlı devam etmekte olan araştırma projesine ciddi bir yanıt.

Nabil Ahmed, Londra’ya yaşayan ve çalışan bir sanatçı, yazar ve müzisyen. Londra merkezli bir ses sanat küratörlüğü projesi olan Call&Response’in kurucularından birisi.  Ahmed, hâlihazırda Goldsmiths Londra’daki Mimari Araştırma Merkezinden Doktorasını almaya aday.

Füsun Türetken, Berlin ve Londra yaşayan ve çalışan bir sanatçı, yazar ve mimar. Hâlihazırda Goldsmiths Londra’daki Mimari Araştırma Merkezinden Doktorasını almaya aday ve öncesinde de 2008 Venedik Mimari Bienalinde Alman Pavyonun direktörlüğünü, Faith in the City (Şehirde İnanç), Istanbul City of Intersections (İstanbul, Kesişmelerin Şehri), Updating Germany (Almanya’yı Güncellemek) ve Shrinking Cities (Küçülen Şehirler)’in editörlüğünü yapmıştır.

Abbas Nokhasteh, uluslararası kar amacı gütmeyen bir sanat ve kültür organizasyonu olan Openvior’ün kurucusudur. Openvizor, pratik bilgi ve araştırmayı, işbirlikleri ile birbirinden öğrenmeyi, alternatif süreçler ve ifade modelleri araştırmayı, eğitim ve organizasyonu her yönüyle birleştiren resmi ve gayri resmi ağlar ile çoklu disiplinli ortaklıklar ve projeler oluşturur. Kings College Londra ve Imperial College Londra’dan mezundur.

Ile Dr. Moustafa Traoré, Mosquée de Paris, Foyer de Riquet, Mosquée Adda'Wa ve East London Mosque.

bottom of page